weblog context: [ nota de premsa 2002.01.15 ]
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
      
[lliurament de gener]:
sèrie context 2002 :: mapejant el nou context cultural
 "information arts"
per stephen wilson
 

15 de gener de 2002

*weblog context<http://straddle3.net/context/>
anuncia el primer lliurament de la sèrie context.

El món emergeix com un nou territori que constantment es reconfigura a si mateix. Es precisa un viatge d'exploració. En el weblog context realitzem aquest viatge mitjançant el processament del fluix informatiu; prenent mostres, aixecant mapes i experimentant el nou territori, la cultura digital emergent. Gairebé diàriament prenem i publiquem "mostres" en un blog (o weblog) i mensualment ens apropem a noves cartografies, al traçat digital de nous mapes de la realitat.

El mapa no és el territori, així com el model no és la realitat. El mapa és una estructura referencial; en un sistema de coordenades, tot es pot referenciar. Nosaltres escollim el sistema de coordenades de les referències a internet per a les nostres activitats de "mapejat". La secció "sèrie context" del weblog context té aquesta funció cartogràfica. La primavera de 2003, empaquetarem la sèrie context 2002 en forma d’exposició presencial amb un llibre-catàleg, oferint una àmplia cartografia de la cultura emergent.

El primer lliurament de la sèrie context està dedicada al llibre "Information Arts" (Arts de la Informació) de Stephen Wilson, de la col·lecció de llibres Leonardo editada per la MIT Press. És una elecció significativa. Nosaltres definim l'activitat del weblog context, un observatori de la cultura emergent, com "informació sobre art, ciència, tecnologia i les seves interseccions". El subtítol del llibre de Wilson és "interseccions d'art, ciència i tecnologia".

"Information Arts" se centra en el treball revolucionari d'artistes i teòrics que desafien la separació d'art i ciència iniciada en el Renaixement. Poden art i ciència/tecnologia romandre segregats en el segle vint-i-u? Aquest llibre es planteja com art, ciència i investigació tecnològica poden influir mútuament, i presenta un sorprenent/desconcertant panorama de les pràctiques estètiques contemporànies basades en combinacions d’influències.

"Information Arts" es proposa com a recurs en el reexamen de la relació entre investigació i art. Per aquesta raó presenta un compendi internacional únic d’interessants artistes de la investigació, apareguts els darrers set anys. Artistes que treballen a les fronteres de la investigació científica i les tecnologies emergents, que incorporen conceptes i investigació de les matemàtiques, la física, la biologia, la cinètica, les telecomunicacions i els sistemes digitals experimentals, com ara la intel·ligència artificial i la computació omnipresent. El llibre també proporciona llistes de recursos que inclouen organitzacions, publicacions, conferències, museus, centres d’investigació i llocs web.

"A mesura que la investigació guanya importància com a cultura general, resulta més perillós basar-se totalment en les forces del mercat" escriu Wilson. "Aquests darrers vint anys de recerca en la pràctica artística han inclòs el seguiment de la comunicació científica, treballant com a desenvolupado i ser artista resident en diversos "think tanks". Aquests anys, cridant com un investigador a l'ombra, han estat il·luminadors. Fent un seguiment i amb el compromís de la investigació des de ben prop, m'he assabentat de desenvolupaments que mai veuran la llum del dia. He vist molts invents i tecnologies emergents aniquilats perquè els departaments de màrqueting han jutjat que no en trauran diners. He vist departaments sencers de R+D i anys d’investigacions escombrats pels vents de la política corporativa. El suport del govern i l'empresa a la investigació bàsica gairebé ha desaparegut, i la preocupació ha reduït l'horitzó per a recuperar la inversió prenen tan pocs riscos. He trobat debats en la comunitat científica que devaluen els enfocaments que no s'ajusten als paradigmes afavorits".

"Information Arts" és una contribució clau per al mapejat de l'art en el nostre context contemporani. Explorant la idea de la investigació tecnocientífica com a acte cultural, el llibre també ressenya les agendes d’investigació i plans futurs de científics i tecnòlegs que treballen a les fronteres. Intenta identificar àrees d’investigació que prometen ser culturalment provocadores. Per a persones interessades en el futur de la investigació que tindrà un impacte significatiu en la cultura.

 
>veieu el lliurament de gener de la sèrie context :
 

information arts
per stephen wilson

<http://straddle3.net/context/02/020115_infoarts.ca.html>

 

>>>
col·laboratori

> Leonardo book series

La convergència cultural d'art ciència i tecnologia proporciona una gran oportunitat a l'artista; per a desafiar la noció mateixa de com es produeix l'art i per a qü estionar la pròpia matèria subjecta i la seva funció social. La missió de la col·lecció de llibres Leonardo, editada per la MIT Press <http://mitpress2.mit.edu/e-journals/Leonardo/isast/leobooks.html>, és publicar textos d'artistes, científics, investigadors/es i erudits/es que presenten un discurs innovador sobre la convergència d'art, ciència i tecnologia. La MIT Press patrocina aquest primer lliurament de la sèrie context.

 

> weblog context

una publicació online del projecte *context <http://straddle3.net/context/>, que proposa apropiar-se i disseminar la cultura emergent com un nou 'art de vivre' la civilització planetària que la tecnología està creant. L'actual situació destaca la necessitat d'aquesta classe d'observatori públic; d'aquest projecte de investigació i desenvolupament, d'aquest model innovador de publicació que contribueix a estar preparat per al context que ve, per al proper cicle; "la revolució tècnica està a punt de reiniciar- se.

 

notes de premsa context <

> 1 de enero, 2002
weblog context released

 
> agraïm tot comentari a context@straddle3.net

anota el tu e-mail y t'avisarems de les novetats

 

:: subscriu-te


Google

arxius context tota la xarxa
    La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes. Per a això es necessita d'una Esfera Pública innovadora - declaració de Seattle
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
 
02
http://straddle3.net/context/press/pr_020115.ca.html