> weblog context
sampleja el nou context cultural
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
dijous :: 19 de desembre de 2002
 
 
> coral res publica
producció entre iguals basada en el domini públic
:: en l'ambient digital en xarxa

Durant dècades la nostra comuna comprensió de l'organització de la producció econòmica ha estat que els individus ordenen les seves activitats productives d'una d'aquestes dues maneres: com a empleats en empreses, seguint les indicacions dels directius, o com a individus en mercats, seguint el que els preus assenyalen. En aquest document Yochai Benkler explica perquè estem començant a percebre l'aparició d'un a tercera nova manera de producció, en l'ambient digital en xarxa, una manera que anomena 'producció entre iguals basada en el domini públic' (commons-based peer production).

En els últims tres o quatre anys, l'atenció pública s'ha centrat en un fenomen socioeconòmic de quinze anys d'antiguitat en el món del desenvolupament de programari. Aquest fenomen, anomenat programari lliure o programari de codi obert, implica a milers o fins i tot desenes de milers de programadors que contribueixen a projectes de gran i petita escala, on el principi organitzatiu central és que el programari roman lliure de la majoria de restriccions sobre còpia i utilització, comunes en els materials propietaris. Ningú "posseeix" el programari en el sentit tradicional de poder ordenar com s'utilitza o desenvolupa, o de controlar- ne la configuració. El resultat ha estat l'aparició d'una col·laboració vibrant, innovadora i productiva els participants de la qual no s'organitzen en marques comercials i no trien els projectes en resposta a tendències del mercat. Aquest document explica que mentre que el programari lliure és altament visible, és de fet solament un exemple d'un fenomen socioeconòmic molt més ampli. Benkler anomena aquesta manera de producció 'entre iguals basada en el domini públic' per a distingir-la dels models basats en la propietat i el contracte de les signatures i els mercats. La seva característica principal és que grups d'individus col·laboren amb èxit en projectes del gran escala que segueixen un conglomerat d'impulsos motivacionales diversos i senyals socials, més que els preus de mercat o les comandes dels directius.

Benkler explica perquè aquest sistema té avantatges sistemàtics sobre mercats i jerarquies directives quan l'objecte de la producció és informació o cultura, i on el capital físic necessari per a aquesta producció - computadores i aptituds - està extensament distribuït en lloc de concentrat. Més concretament aquesta manera de producció és millor que el de firmes i mercats per dues raons. Primer, és millor identificant i assignant el capital humà a la informació i als processos de producció cultural. En aquest sentit, la producció entre iguals té un avantatge que Benkler anomena "cost d'oportunitat de la informació". És a dir, es perd menys informació sobre 'qui pot ser la millor persona per a un treball donat' que en qualsevol de les altres dues maneres d'organització. En segon lloc, hi ha reingressos substancials en augment, en termes d'eficàcia d'adjudicació, per a permetre que sistemes (o clusters) majors de col·laboradors potencials interactuin amb grans sistemes de recursos d'informació en la recerca de nous projectes i oportunitats per a la col·laboració. Eliminar la propietat i el contracte com a principis organitzatius de la col·laboració redueix substancialment els costos de transacció implicats en permetre a aquests grans clusters de col·laboradors potencials revisar i seleccionar sobre quins recursos treballar, per a quins projectes i amb quins col·laboradors. Això implica un potencial per a augments substancials d'adjudicació. L'article conclou amb una descripció de com aquests models utilitzen una varietat d'estratègies tecnològiques i socials per a superar els problemes d'acció col·lectiva, solucionats generalment en sistemes directius basats en el mercat mitjançant la propietat, el contracte, i ordres directives. >extracte de *Coase’s Penguin, or, Linux and The Nature of the Firm* per Yochai Benkler, agost de 2002

contexto relacionado
>
oekonux: del programari lliure a la societat lliure? 28 d'octubre, 2002
> open_source_art_hack. 30 d'abril, 2002
> la ciencia: domini públic: construir un fluxe de coneixement lliure. 15 de març, 2002

> arxiu weblog context

anota el teu i-mail i t'avisarem de les actualitzacions

:: subscriure's

desembre 02
novembre 02
octubre 02
juliol 02
juny 02
maig 02
abril 02
març 02
febrer 02
gener 02
comptenrrera 02
diciembre 01
noviembre 01
octubre 01
october 01
september 01
august 01

mes notícies 00-01.
>>> arxiu

agraïm tot comentari a context@straddle3.net

 

Google


arxius context tota la xarxa
   La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes. Per a aix˛ es necessita d'una Esfera Pública innovadora - declaració de Seattle
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
 
02
http://straddle3.net/context/02/021218.ca.html