weblog context: [ nota de premsa 2002.03.15 ]
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
      
[lliurament de març]:
sèries context 2002 :: mapejant el nou context cultural
 
> la ciencia: domini públic
construir un fluxe de coneixement lliure
 

   15 de març de 2002

 

el *weblog context <http://straddle3.net/context/index.ca.html>
anuncia el tercer lliurament de la sèrie context. El tema és "Domini Públic en la Ciència" que fa referència a alguns processos significatius relacionats amb la lliure circulació de coneixements en l'entorn on-line compartit.

Avui, mentre es comencen a apreciar avanços sense precedents en el camp científic, existeix la necessitat d'un debat democràtic i informat sobre la producció i ús del coneixement científic... La revolució en els mitjans de comunicació ofereix noves i més efectives formes per a intercanviar informació científica i avançar en l'educació i la investigació... L'ús de la tecnologia de la informació i la comunicació, particularment mitjançant la conectividad en xarxa, es pot expandir com mitjà per a promoure la lliure circulació de coneixements. Al mateix temps, s'ha d'anar amb compte per a assegurar que l'ús d'aquestes tecnologies no condueixi a la negació o restricció de la riquesa de les diverses cultures i formes d'expressió", explica la Declaració sobre ciència i l'ús de coneixement científic, adoptada en la Conferència Mundial sobre la Ciència, organitzada conjuntament per la Unesco i el Consell Internacional sobre Ciència (ICSU). >de *Science for the Twenty-first Century: a New Commitment*, 1 de juliol, 1999.

Podem trobar aquesta lliure circulació de coneixements a la xarxa Internet. Un nou model per a la producció, publicació i accés a recursos científics emergeix en el nou context de la societat en xarxa. Però l'entorn on-line compartit, "igual que en el nostre mitjà físic, constitueix un domini públic global, amb imperatius similars per a la seva administració i manteniment". I, en aquest terreny, l'elecció amb la qual ens enfrontem, i la ciència en particular, no és entre progrés i el status quo, sinó entre
progrés i una nova Edat mitjana. La informació ha de romandre de lliure accés a tot-hom.

 
>veieu el lliurament de març de les sèries context:
 
la ciencia: domini públic
<http://straddle3.net/context/02/020315_science.ca.html>

 

>>>
col·laboratori

> sobre les sèries context

el món emergeix com un nou territori que constantment es reconfigura a si mateix. Cal un viatge d'exploració. En el weblog context vam realitzar aquest viatge mitjançant el processament del fluix informatiu; prenent mostres, aixecant mapes i experimentant el nou territori, la cultura digital emergent. Gairebé diàriament prenem i publiquem "mostres" en un blog (o weblog) i mensualment ens anem apropant a noves cartografies, al traçat digital de nous mapes de la realitat

El mapa no és el territori, com el model no és la realitat. El mapa és una estructura referencial; tot es pot referenciar dins d'un sistema de coordenades Nosaltres vam escollir el sistema de coordenades de les referències en internet per a les nostres activitats de "mapejat". La secció *sèries context <http://straddle3.net/context/index.ca.html#series> del weblog context té aquesta funció cartogràfica. En la primavera de 2003, empaquetarem la sèrie context 2002 en forma d'exposició presencial amb el seu llibre-catàleg, oferint una àmplia cartografia de la cultura emergent.

El primer lliurament de la sèrie context està dedicada al llibre "Information Arts" (Arts de la Informació) de Stephen Wilson, una contribució clau al mapejat de l'art en el nostre context contemporani, centrat en el treball revolucionari d'artistes i te˛rics que desafien la separació d'art i ciència iniciada en el Renaixement. El segon lliurament de la sèrie context es va dedicar al tema "computació estética", que es refereix a la recerca de un nou desenvolupament en la representació i la anotació, la exploració en l'us de métodes i processos artístics en les representacions més própies de la computació.

> sobre el weblog context

una publicació en línia del projecte *context <http://straddle3.net/context/>, que proposa apropiar-se i disseminar la cultura emergent com un nou 'art de viure' la civilització planetària que la tecnologia està creant. L'actual situació destaca la necessitat d'aquesta classe d'observatori públic, d'aquest projecte d'investigació i desenvolupament, d'aquest model innovador de publicació que contribueix a estar preparat per al context que ve, per al pr˛xim cicle; "la revolució tècnica està a punt de reiniciar-se".

notes de premsa context <

> 15 de febrer, 2002
computació estètica

> 15 de gener, 2002
llibre *information arts book de stephen wilson

> 1 de gener, 2002
release del *weblog context [es]

 
> agraïm tot comentari a context@straddle3.net

anota el tu e-mail y t'avisarem de les novetats

 

:: subscríu-te


Google

arxius context tota la xarxa
La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes. Per a aix˛ es necessita d'una Esfera Pública innovadora - declaració de Seattle
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
 
02
http://straddle3.net/context/press/pr_020315.ca.html