>>> weblog context
sampleja el nou context cultural
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
miercoles :: 17 diciembre, 2003
   
 
neurogènesi del hipocamp: la mort de les cèl·lules promou el desenvolupament de l'aprenentatge

La formació del hipocamp s'ha associat des de fa temps a l'execució de funcions cognitivas d'ordre superior, i la seva degradació a causa de l'estrès i l'envelliment s'ha relacionat amb algunes alteracions cognitivas. Recentment s'han realitzat esforços d'investigació en la neurogènesi hipocampica per a entendre la participació de la formació hipocampica en la mediació de comportaments normals i patològics. La convolució del cervell [gyrus dentate] de la formació hipocampica té la capacitat de generar noves neurones dia a dia durant tota la vida. Al sobreviure, les noves cèl·lules produïdes es converteixen en les neurones granulars i s'integren en el traçat del circuit funcional. La neurogènesi s'ha proposat ocupar una funció en la mediació de l'aprenentatge intervingut pel hipocamp i s'ha implicat en l'aparició de patologies del comportament associades a la formació hipocampica.

A pesar que l'evidència suggereix que la neurogènesi juga una important funció en l'aprenentatge espacial, segueix sent confús quin és l'efecte que produeix l'aprendre en la multiplicació d'una cèl·lula. Els autors deixen constància que l'última fase de l'aprenentatge té un efecte multifacétic sobre la neurogènesi depenent de la data del naixement de les noves neurones. El nombre de cèl·lules nounades es va incrementar de forma contingent en aquesta última fase, i una gran proporció d'aquestes va sobreviure per almenys 4 setmanes i diferenciant-se clarament com neurones. En canvi, aquesta última fase de l'aprenentatge va reduir el nombre de cèl·lules nounades durant les fases prèvies. Aquesta disminució del nombre de cèl·lules noves induïda per l'aprenentatge és probablement el resultat de la mort de les cèl·lules. Així, sorprenentment, la mort de la cèl·lula i no la seva multiplicació fou el que el va relacionar positivament amb el seu funcionament, i per tant rendiment. Així, les rates amb el nivell més baix de mort de cèl·lules tenien una menor capacitat per a adquirir i utilitzar la informació espacial que aquelles amb un nivell més alt de la mort cel·lular.

Els resultats revelen una modulació complexa de l'aprenentatge en la plasticitat del cervell, que indueix a la mort i multiplicació de diferents poblacions de cèl·lules. I més important, introdueixen la idea que llevar neurones del cervell d'un adult pot ser un procés important en l'aprenentatge i la memòria, i un mecanisme a través del com la neurogènesi pot influenciar comportaments tant normals com patològics. >de *Cell death promotes learning growth*. 26 de novembre, 2003

context relacionat
>
hippocampus.
> differential effects of learning on neurogenesis. Molecular Psychiatry (2003) 8, 974-982. doi:10.1038/sj.mp.4001419
> la tardor desencadena l'expansió del cervell de les mallerengas. 3 d'octubre, 2003
> sinapsi: plasticitat i estabilitat. 19 de febrer, 2003
> plasticitat sinàptica: com les experiències reconfiguren el cervell. 23 de gener, 2003
> neurogènesi: observada en el cervell humà adult . 6 de març, 2002

imago
>
circuit asimptòtic fictici d'una convolució del cervell

| permaLink
> arxiu weblog context
diciembre 2006
noviembre 2006
octubre 2006
septiembre 2006
agosto 2006
julio 2006
junio 2006
mayo 2006
abril 2006
marzo 2006
noviembre 2005
agosto 2005
julio 2005
junio 2005
mayo 2005
abril 2005
marzo 2005
febrero 2005
enero 2005
diciembre 2004
noviembre 2004
octubre 2004
septiembre 2004
agosto 2004
julio 2004
junio 2004
abril 2004
marzo 2004
febrero 2004
enero 2004
diciembre 2003
noviembre 2003
octubre 2003
junio 2003
mayo 2003
abril 2003
marzo 2003
febrero 2003
enero 2003
desembre 2002
novembre 2002
octubre 2002
juliol 2002
juny 2002
maig 2002
abril 2002
març 2002
febrer 2002
gener 2002
comptenrrera 2002

més noticies a
> mapa del lloc
.

Google


arxius context tota la Xarxa
"La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes; es requereix d'una Esfera Pública innovadora" - declaració de Seattle
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
03 http://straddle3.net/context/03/ca/2003_12_17.html