>>> weblog context
sampleja el nou context cultural
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
viernes :: 5 marzo, 2004
   
 
les intencions dels altres

La capacitat de llegir les intencions de les altres persones és fonamental per al pensament humà. Interpretem automàticament el comportament d'una persona, no en termes dels gestos físics implicats, sinó en termes de les metes o intencions que donen lloc a aquests gestos. Una investigació de la universitat de Xicago demostra que aquesta capacitat humana bàsica comença a emergir al principi del primer any de vida.

El treball d'Amanda Woodward demostra que els bebés entenen algunes accions, no com moviments purament físics a través de l'espai, sinó com alguna cosa motivat per alguna intenció. Inicialment, la capacitat dels bebés d'entendre accions com intencionades sembla ser específica a accions concretes molt familiars, com agafar quelcom. Més endavant en el primer any els infants comencen a entendre altres dos aspectes importants d'acció intencional. En primer lloc, són conscients de la connexió invisible entre una persona i l'objecte al que mira; és a dir, tenen la base per a entendre que uns altres poden atendre a objectes de l'entorn fins i tot quan no actuen físicament sobre ells. A més, els bebés comencen a entendre que accions separades es poden organitzar mitjançant un pla estructurat. Per exemple, els bebés poden deduir que quan una persona agafa la tapa d'una caixa, la seva meta no és la caixa en si mateixa, sinó més aviat l'objecte que hi ha dintre.

Aquests progressos podrien proporcionar la base per a la capacitat dels nens d'aprendre dels seus cuidadors. Durant el segon any de la vida, els nens adquireixen capacitats crítiques, incloent el llenguatge i comportaments culturalment apropiats, observant les accions dels adults.

Durant el primer any de vida hi ha canvis dramàtics en la capacitat dels petits d'organitzar les seves pròpies accions intencionades. Woodward i els seus estudiants han trobat que aquests progressos estan correlacionats amb les respostes dels infants a les accions de la gent. Per altra banda, evidències recents demostren que aprendre una nova acció afecta a la comprensió dels infants sobre les accions dels altres. >de *Babies tune into others' intentions early in the first year. 13 de febrer, 2004

context relacionat
>
empathy for pain activates pain-sensitive regions of the brain. utilitzem representacions emocionals que reflecteixen els nostres propis estats d'ànim subjectius per a entendre els sentiments dels altres. 19 de febrer, 2004
> neurofisiología de la simpatia: patrons d'activitat cerebral. 10 de desembre, 2002
> primera mirada al món: donant sentit a allò desconegut. els nadons utilitzen les relacions entre els objectes per a construir una comprensió del món. 3 de desembre, 2002
> processat de context: sistema operatiu mental. 4 de gener, 2002
> tecnologia i evolució. comprendre els processos mentals d'altres - mentalitzar - és la base de la nostra socialització i el que ens fa humans. 13 de març, 2001

imago
>
between rolling and learning

| permaLink
> arxiu weblog context
diciembre 2006
noviembre 2006
octubre 2006
septiembre 2006
agosto 2006
julio 2006
junio 2006
mayo 2006
abril 2006
marzo 2006
noviembre 2005
agosto 2005
julio 2005
junio 2005
mayo 2005
abril 2005
marzo 2005
febrero 2005
enero 2005
diciembre 2004
noviembre 2004
octubre 2004
septiembre 2004
agosto 2004
julio 2004
junio 2004
abril 2004
marzo 2004
febrero 2004
enero 2004
diciembre 2003
noviembre 2003
octubre 2003
junio 2003
mayo 2003
abril 2003
marzo 2003
febrero 2003
enero 2003
desembre 2002
novembre 2002
octubre 2002
juliol 2002
juny 2002
maig 2002
abril 2002
març 2002
febrer 2002
gener 2002
comptenrrera 2002

més noticies a
> mapa del lloc
.

Google


arxius context tota la Xarxa
"La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes; es requereix d'una Esfera Pública innovadora" - declaració de Seattle
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
03 http://straddle3.net/context/03/ca/2004_03_05.html