weblog context: [ nota de premsa 2002.02.15 ]
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
      
[lliurament de gener]:
sèrie context 2002 :: mapejant el nou context cultural
 

 

 
>computació estética

exploració de processos y métodes artístics 

15 de febrer de 2002

*weblog context<http://straddle3.net/context/index.ca.html>
anuncia el segon lliurament de la sèrie context.

El tema és "computació estètica" que fa referència a la recerca d'un nou desenvolupament de representació i notació, l'exploració en l'ús de mètodes i processos artístics en representacions comunes en entorns de computació. El terme va ser encunyat per Paul Fishwick, un investigador en modelat, simulació i arts informàtiques.

Fishwick va definir "Aesthetic Computing" com "l'estudi d'estructures de models formals en computació". Per a ell "com a mínim , aix˛ és una referència a l'existència de l'estètica, i la importància que té en la informàtica i la matemàtica. Nombroses referències a estètica poden trobar-se en les matemàtiques (Hardy i Poincare), física (Einstein, Feynman) i informàtica (Knuth, Bentley amb els seus "Programming Pearls")... Per˛ penso que hem d'anar més enllà d'aquesta mínima interpretació amb una sèrie de "Què passaria si...":
· què passaria si el codi d'un programa es construís com una ciutat?
· què passaria si un Sistema Operatiu realment tingués l'aspecte de Tron (la pel·lícula)?
· què passaria si una notació matemàtica es creés usant una estètica o un estil pres arbitràriament (com surrealista, grec clàssic o g˛tic)?
· què passaria si disposessim d'un Holodeck (Star Trek) - ens basaríem àdhuc en la representació textual?
· que passaria si les representacions artístiques poguessin aconseguir-se rapidamente, canviaria aix˛ les nostres possibilitats creatives aplicades als models formals?
· què passaria si poguéssim personalitzar la nostra interfície per a les matemàtiques i la computació, re-presentant estructures de models formals que s'ajustessin a les nostres ncesidades o desitjos individuals?"

Aquesta és una contribució a una tendència en programació, la progamación visual - com David Gelernter, John Maeda, Marc Najork i Simon Kaplan, Takashi Oshiba i Jiro Tanaka i uns altres -. "La programació es veu habitualment com una activitat de baix nivell sota el paraigua de l'enginyeria de programari", diu Fishwick, "Aquesta visió podria canviar si representem més clarament els programes com a models, mentre releguem els programes textuals al status actualment ocupat pel llenguatge ensamblador - una construcció necessària, per˛ de baix nivell". Estem a la vora d'una revolució sobre com vam concebre els models per a computació, i en definitiva, representació en matemàtiques?

 
>veieu el lliurament de febrer de la sèrie context :
 
computació estética
<http://straddle3.net/context/02/020215_aesthetic.ca.html>
>>>
col·laboratori

> sobre les sèries context

el món emergeix com un nou territori que constantment es reconfigura a si mateix. Cal un viatge d'exploració. En el weblog context vam realitzar aquest viatge mitjançant el processament del fluix informatiu; prenent mostres, aixecant mapes i experimentant el nou territori, la cultura digital emergent. Gairebé diàriament prenem i publiquem "mostres" en un blog (o weblog) i mensualment ens anem apropant a noves cartografies, al traçat digital de nous mapes de la realitat

El mapa no és el territori, com el model no és la realitat. El mapa és una estructura referencial; tot es pot referenciar dins d'un sistema de coordenades Nosaltres vam escollir el sistema de coordenades de les referències en internet per a les nostres activitats de "mapejat". La secció *sèries context <http://straddle3.net/context/index.ca.html#series> del weblog context té aquesta funció cartogràfica. En la primavera de 2003, empaquetarem la sèrie context 2002 en forma d'exposició presencial amb el seu llibre-catàleg, oferint una àmplia cartografia de la cultura emergent.

El primer lliurament de la sèrie context està dedicada al llibre "Information Arts" (Arts de la Informació) de Stephen Wilson, una contribució clau al mapejat de l'art en el nostre context contemporani, centrat en el treball revolucionari d'artistes i te˛rics que desafien la separació d'art i ciència iniciada en el Renaixement.

> sobre el weblog context

una publicació en línia del projecte *context <http://straddle3.net/context/>, que proposa apropiar-se i disseminar la cultura emergent com un nou 'art de viure' la civilització planetària que la tecnologia està creant. L'actual situació destaca la necessitat d'aquesta classe d'observatori públic, d'aquest projecte d'investigació i desenvolupament, d'aquest model innovador de publicació que contribueix a estar preparat per al context que ve, per al pr˛xim cicle; "la revolució tècnica està a punt de reiniciar-se".

notes de premsa context <

> 15 de gener, 2002
llibre "information arts" per stephen wilson

> 1 de gener, 2002
weblog context released [es]

 
> agraïm tot comentari a context@straddle3.net

anota el tu e-mail y t'avisarem de les novetats

 

:: subscríu-te


Google

arxius context tota la xarxa
La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes. Per a aix˛ es necessita d'una Esfera Pública innovadora - declaració de Seattle
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
 
02
http://straddle3.net/context/press/pr_020215.ca.html