>>> sèries context
mapejar el nou context cultural
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
                             
 #002:[lliurament de febrer] 

> computació estètica

exploració de processos y mètodes artístics
    

[resum]:

 

A la vora d'una revolució sobre la concepcio dels models de computació, i en definitiva, de la representació en matemàtiques? "La programació es veu habitualment com una activitat de baix nivell sota el paraigua de l'enginyeria de programari. Aquesta visió podria canviar si anem a representar més clarament els programes com models, mentre releguem els programes textuals al status actualment ocupat pel llenguatge ensamblador - una construcció necessària, per˛ de baix nivell", explica Paul Fishwick. Explorant l'ús de mètodes i processos artístics de representacions comunes en entorns de computació.

[continguts]:

> paul Fishwick, creador de models
> el programa estètic

> seminari sobre computació estètica

[background]:

> [font+referències+grafik]

[claus]:

computació estètica, programació estètica, computació artística, computadora d'art, ciència informàtica assistida per artistes, ciència informàtica, programació visual, programació 3D, visualització científica, generació de jocs de consola

[data]:

15 de febrer de 2002

 

> nota de premsa


  

^    
>paul Fishwick, creador de models
 

Paul A. Fishwick és l'inventor del terme computació estètica - "aesthetic computing". Fishwick és professor de Ciència i Enginyeria de Computació i Informació en la Universitat de Florida. Té experiència en producció i investigació industrial/governamental, realitzant investigació de definició de parts CAD/CAM i estudiant models de bases de dades d'enginyeria per a enginyeria estructural. Els seus interessos d'investigació se centren en modelat, simulació i arts informàtiques. Membre de la Society for Computer Simulation (SCS) i del IEEE. va Fundar el comp.simulation Internet news group (Simulation Digest) en 1987. Ha condu´t tallers i conferències en l'àrea de la simulació per ordinador.

"Sóc creador de models per naturalesa. L'art del modelat és exercitar l'analogia i la metàfora en la construcció de productes científics i artístics. L'escultura de terracota, l'equació diferencial, l'ordinador anal˛gic i la màquina d'estats finits són tots ells models fets de matèria. Fins i tot la forma més abstrusa de model està feta de matèria si s'ha d'utilitzar per a comunicar-se, i models mentals no-manifestats es representen en aquestes sinapsis de maquinari orgànic humit dintre del teu cap. En el teu pensament no hi ha manera d'escapar dels models i els seus efectes. El com entenc d'una cosa està dictat, principalment, pels models que convoco per a sobrellevar la situació sense el model, no hi ha mecanisme de familiaritat".

En la Universitat de Florida va ajudar a crear el programa Arts i Ciències Digitals, una col·laboració entre la Facultat de Belles Arts i la Facultat d'Enginyeria que forma enginyers/artisteshíbrids. Premiat amb una beca de la Fundació Nacional de Ciència nord-americana per a estudiar les formes en que mitjans i presentacions estètics poden usar-se per a crear models formals en Ciències de la Computació. Paul Fishwick va definir Computació Estètica com "l'estudi d'estructures de models formals en computació". Per a ell podríem estar "a la vora d'una revolució sobre com vam concebre els models per a computació i en definitiva, la representació en matemàtiques".


^    
>el programa estètic
 

Enllaçat amb els mètodes tradicionals de programació informàtica amb el temperament artístic, donem vida a un nou fenomen: el programa estètic. El nostre treball es fonamenta tant en aproximacions visuals a la programació, com en modelat per a programari, on albiro una evolució gradual del programa al model. La necessitat del model estètic és impulsada per la importància de models personalitzats, fets a mida. Jo, i els meus estudiants, hem formulat la basta metodologia de Projecte al voltant de l'ús de construccions de models 3d basats en la web. Els resultats inicials suggereixen que aquests models són artístics, mentre que contenen suficient simbolisme i mapejat metaf˛ric concís per a ser executables en un ordinador.

.. Es necessita realitzar més treballs per a inculcar la importància de les arts dins la caixa metàl·lica de l'ordinador i en l'interior dels espais virtuals que habiten la caixa. No n'hi ha prou amb que la caixa, el monitor i els dispositius d'interacció s'esterilitzin - ens cal programari estètic i de considerable atractiu sensorial. ╔s només mitjançant aquestes accions, que podem reinventar la programació per a fer-la més humana, i de forma interessant, apropar-nos a l'enginyeria tradicional que hist˛ricament se les ha arreglat per a forjar aliances amb l'estil, com en el camp de l'arquitectura.

... Preparació l'entrada en la universitat de la 'generació de vídeojocs de consola ', i per a les seves expectatives d'entorns inmersos, en la Universitat de Florida hem creat un nou conjunt de programes d'enginyeria en col·laboració amb la nostra facultat de Belles Arts. Aquests programes es diuen Arts i Ciències Digitals - Digital Arts and Science (DAS) -, i la seva meta és educar a una nova espècie d'estudiant, al qual li resulti tan familiar l'esbós, les texturas, l'escultura, forma i música com les estructures de dades, la matemàtica discreta i la teoria de traducció. La nostra visió és que aquests estudiants posseiran les sensibilitats estètiques per a aprofitar les ràpides tecnologies que ara suporten ràpids gràfics 2D/3D i àudio".
>de "Aesthetic Programming by Paul A. Fishwick" [pdf] 5 de desembre, 2000 (per a publicar-se en Leonardo en el 2002)


^    
>seminari sobre computació estètica
 

Seminari Dagstuhl 02291: Computació Estètica. Del 14 al 19 de juliol, 2002 (Dagstuhl, Alemanya). Amb Paul Fishwick (Univ. de Florida, usa), Roger Malina (Leonardo, mit press, usa), i Christa Sommerer (atr mitja, japó).

Aquest taller representa una investigació de representacions alternatives, cultural i estèticament motivades, per als models presents en les ciències de la computació. Els exemples de models-tipus inclouen xarxes autómatas, gràfics de fluix, estructures de visualització de programari, xarxes semàntiques i gràfics d'informació. Els models serveixen a diversos prop˛sits: des del modelat de comportament i dinàmiques de programari o sistemes físics, fins el modelat de relació d'informació estàtica entre conceptes.

La motivació del taller es percep millor sota la llum de l'ona de riques formes sensorials i personalitzades, economitzats per a la permanent marxa cap a millors interfícies i més ràpides. Si fos possible construir models de programari a partir de qualsevol material, i amb major velocitat i agilitat: quines noves formes d'expressió produiríem? Si el Holodeck de Star Trek estigués avui aquí, com construiríem aquests models? O, fins i tot, les fonamentals representacions matemàtiques subjacents? Una suposició inherent pot ser dibuixada amb la correcta economia per a un 3D afí a Holodeck; entorns inmersius, estaríem construint els nostres models de forma molt diferent als exemplificats per les formes textuals i diagramàtiques que poblen els mitjana existents. Mètodes més barats, ràpids i expressius floriran donades els recents tendències en maquinari i programari, i aix˛ conduirà a una emergència d'aproximacions estètiques a la representació de models assistides per artistes. Les maneres de comunicació planes i textuals relativament estandarditzades són presents principalment per raons econ˛miques, i, en canviar l'economia, vam necessitar estudiar noves maneres d'expressió en matemàtiques i ciències de la computació. Les visualitzacions científiques tendeixen a presentar un output, i no així les estructures de model que, quan són simulades o executades, governen l'output. La computació estètica presagia un nou començament per a representacions de models on art i ciència conviuen, amb l'art exercint suport directe a la ciència.

La computació estètica pot entendre's també com "Computació Artística" o potser fins i tot "computadora artística" per a diferenciar-se de "art de la computadora - la injecció d'esquemes representacionals, motivats artísticament en models per a computació (p.e., computadora artística), abans que l'ocupació d'instruments informàtics per a sustentar creacions d'art pur (p.e., art de la computadora).
>de "Introduction of 2002 Dagstuhl seminar on aesthetic computing"

       ^
lloc de Paul A. Fishwick
<http://www.cise.ufl.edu/~fishwick/>
>font

Aesthetic Programming by Paul A. Fishwick
5 de desembre, 2000 (per a publicar-se en Leonardo en el 2002)
<http://www.cise.ufl.edu/~fishwick/tr/00/leo.pdf>

Introduction of 2002 Dagstuhl seminar on aesthetic computing
<http://www.dagstuhl.de/DATA/Reports/02291/>

aestheticcomputing group at yahoo! e-groups
<http://groups.yahoo.com/group/aestheticcomputing/>

Aesthetic Computing Methodology
<http://www.cise.ufl.edu/~fishwick/rube>

>referències

interior caixa metàl.lica +
<http://straddle3.net/lexigrafik/>
models matemàtics construits per estudiants de la universitat de houston+
<http://nothung.math.uh.edu/~patterns/pdf2000/indexart.html>
"aesthetic computing" a visIT +
<http://www.visit.uiuc.edu/>
microscopi de van leeuwenhoek +
<http://www.ucmp.berkeley.edu/history/leeuwenhoek.html>

>grafik
> comparteix aquest document amb un amic

el teu nom :

email amic :


comentari :


 
Nota: El teu nom, i el correu del teu amic, sol s'utilitzaran per a transferir aquest document; no es mantindrà cap registre. Si desitges afegir diversos correus electrònics, separa'ls amb una coma.
  
 
> agraïm tot comentari a context@straddle3.net
> sèries context

2002
>
'information arts'

2001.
>
ground zero, 911 keys [en]
> esdeveniments estiu 2001 [es]
> telescopi de neutrinos operatiu [es]
> signatures of the invisible [es]
> investigació sobre l'emoció [es]
> i-poetry, 2001 [es]
> quart dia internacional del navegador [es]
> tecnologia i evolució [es]
> col·lisió [es]
> inauguració de sarai [es]
> diy [do it yourself] [es]
> l'enigma de la consciència [es]
> 010101: art en temps tecnològics [es]

2000.
>
seti@home status [es]
> final de l'accelerador lep en el cern [es]
> isea, simpósium sobre art electrònic [es]
> nous dominis genèrics [es]
> judici contra "leonardo" [es]
> iss, expedició 1 [es]
> digital angel, implant de xip en humans [es]
> primers premis al llibre electrònic [es]
> premi nobel de física 2000 [es]
> gravity zero, projecte de dansa [es]
> net.congestion 2000 [es]
> copy.cult and the original si(g)n [es]


anota el teu i-mail i t'avisarem de les actualitzacions

 

:: subscriu-te


Google

arxius context tota la Xarxa
La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes. Per a això es necessita d'una Esfera Pública innovadora - declaració de Seattle
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
 
02
http://straddle3.net/context/02/020215_aesthetic.ca.html