weblog context: [ nota de premsa 2002.05.15 ]
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
      
[lliurament de maig]:
sèries context 2002 :: mapejant el nou context cultural
 
>el weblog,  
un nou flux d'informació
 

 15 de maig, 2002

 

el *weblog context <http://straddle3.net/context/index.es.html> anuncia el quart lliurament de la sèrie context. En ella es presenten els weblogs com un nou pas més en un emergent i auto-organitzat fluix d'informació, característic del nostre món post-web.

L'11 de setembre els weblogs passen al primer plànol i es converteixen en part de l'evolució dels mitjans [>veieu *ground zero 911 keys]. Aquest és avui un fet reconegut fins i tot pels grans mitjans de comunicació. La següent cita és un exemple d'això. "Des dels atacs terroristes i la represàlia nord-americana a Afganistan, els blogs de tot el país han aconseguit una visibilitat sense precedents i, en alguns casos, una nova identitat com a font alternativa de notícies o 'periodisme personal'. Durant els recents esdeveniments informatius, quan els llocs web dels mitjans de comunicació tradicionals es col·lapsaven o fallaven les actualitzacions, els lectors on-line es van dirigir als àgils blogs... Un blogger envolta les notícies amb un context en el qual els lectors habituals tendeixen a confiar; amb una visió del món que probablement és paral·lela a la seva i descobrint enllaços web que trobaran ressonància en seguidors afins en sensibilitat... La informació del blog és publicada instantàniament i la seva ressonància dins de la comunitat és immediata... abans de l'11 de setembre els blogs havien començat a emergir com una subcultura diferenciada dins la xarxa". >de 'Personal web logs put a face on a faraway disaster' per Renee Tawa, Los Angeles Times. 14 d'octubre, 2001

A part d'aquest tret periodístic característic, el fenomen comunicatiu dels weblogs s'estén més enllà, i es relaciona amb el moviment de programació col·lectiva (codi obert/programari lliure) i el nou model per a la producció, publicació i accés a la ciència. La web editable, anunciada per la imminent web semàntica, adquireix un significat concret amb els weblogs. En aquest nou flux d'informació, els blogs estan intervenint activament tal com neurones amb sinapsis que es multipliquen en el cervell planetari.

 
>veieu el lliurament de maig de les sèries context:
 

el weblog,un nou flux d'informació

<http://straddle3.net/context/02/020515_weblog.ca.html>

 

>>>
col·laboratori

> sobre les sèries context

el món emergeix com un nou territori que constantment es reconfigura a si mateix. Cal un viatge d'exploració. En el weblog context vam realitzar aquest viatge mitjançant el processament del fluix informatiu; prenent mostres, aixecant mapes i experimentant el nou territori, la cultura digital emergent. Gairebé diàriament prenem i publiquem "mostres" en un blog (o weblog) i mensualment ens anem apropant a noves cartografies, al traçat digital de nous mapes de la realitat

El mapa no és el territori, com el model no és la realitat. El mapa és una estructura referencial; tot es pot referenciar dins d'un sistema de coordenades Nosaltres vam escollir el sistema de coordenades de les referències en internet per a les nostres activitats de "mapejat". La secció *sèries context <http://straddle3.net/context/index.ca.html#series> del weblog context té aquesta funció cartogràfica. En la primavera de 2003, empaquetarem la sèrie context 2002 en forma d'exposició presencial amb el seu llibre-catàleg, oferint una àmplia cartografia de la cultura emergent.

El primer lliurament de la sèrie context està dedicada al llibre "Information Arts" (Arts de la Informació) de Stephen Wilson, una contribució clau al mapejat de l'art en el nostre context contemporani, centrat en el treball revolucionari d'artistes i te˛rics que desafien la separació d'art i ciència iniciada en el Renaixement. El segon lliurament de la sèrie context es va dedicar al tema "computació estética", que es refereix a la recerca de un nou desenvolupament en la representació i la anotació, la exploració en l'us de métodes i processos artístics en les representacions més própies de la computació. El tercer lliurament de la sèrie context es va dedicar a 'El Domini Públic en la Ciència', que es referia a alguns significatius desenvolupaments relacionats amb el lliure fluix de coneixements en l'entorn on-line compartit i la necessitat de mantenir lliure la informació.

> sobre el weblog context

una publicació en línia del projecte *context <http://straddle3.net/context/>, que proposa apropiar-se i disseminar la cultura emergent com un nou 'art de viure' la civilització planetària que la tecnologia està creant. L'actual situació destaca la necessitat d'aquesta classe d'observatori públic, d'aquest projecte d'investigació i desenvolupament, d'aquest model innovador de publicació que contribueix a estar preparat per al context que ve, per al pr˛xim cicle; "la revolució tècnica està a punt de reiniciar-se".

notes de premsa context <

> 15 de març, 2002
la ciencia: domini públic

> 15 de febrer, 2002
computació estètica

> 15 de gener, 2002
llibre *information arts book de stephen wilson

> 1 de gener, 2002
release del *weblog context [es]

 
> agraïm tot comentari a context@straddle3.net

anota el tu e-mail y t'avisarem de les novetats

 

:: subscríu-te


Google

arxius context tota la xarxa
La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes. Per a aix˛ es necessita d'una Esfera Pública innovadora - declaració de Seattle
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
 
02
http://straddle3.net/context/press/pr_020515.ca.html