>>> sèries context
mapejar el nou context cultural
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
                            
 #005:[lliurament de juny] 

>web semàntica,

la web de segona generació?
    

[resum]:

 

Encara en un primerenc estadi de desenvolupament, la visió de la web semàntica es dibuixa com la web de segona generació, construint els fonaments d'un nou espai d'informació. El W3C presenta la web semàntica com extensió de la web actual en la qual es dóna un significat ben definit a la informació permetent un millor treball en col·laboració, tant a les computadores com a les persones. La web semàntica és una de les tendències tecnològiques emergents i convergents que estan conformant el futur de la web Però sense solucionar la qüestió de la propietat intel·lectual, existeix el perill que la pròxima revolució d'Internet no arribi mai. Podria significar que la web semàntica mai arribi realment a existir.

[continguts]:

> un nou espai conceptual d'informació
> web de primera generació vs. web de segona generació
> el format rdf, element constructiu de la web semàntica
> cap a una nova política de la propietat intel·lectual

[trasfons]:

> [ font + referències + grafik ]

[claus]:

agregació, daml, metadades, oil, p2p, rdf, web semàntica, , sindicació, uri, w3c, servei web, web editable, xml

[data]:

19 de juny, 2002

 

> nota de premsa


  

^    
>un nou espai conceptual d'informació
 

"la web va ser dissenyada com espai d'informació, amb l'objectiu de ser útil no només per a la comunicació entre humans, sinó també per a que les màquines poguessin participar i ajudar. Un dels principals obstacles a tot això ha estat el fet que la majoria de la informació present a la web està dissenyada per al consum humà, i, encara que sigui derivada d'una base de dades amb significats ben definits (almenys en alguns termes) per a les seves taules, en la qual l'estructura de les dades no és evident per a un robot que rastreja la web. Deixant a un costat el problema, propi de la intel·ligència artificial, d'entrenar a les màquines per a que es comportin com les persones, l'enfocament de la Web Semàntica desenvolupa, en canvi, llenguatges per a expressar la informació de forma accessible per a les màquines... La Web Semàntica és una web de dades, d'alguna manera com una base de dades global" >de 'Semantic Web roadmap' por Tim Berners-Lee, setembre, 1998

D'una web de documents llegibles per a humans a una web de dades també processables. "la Web Semàntica és una visió: la idea de la web amb informació definida i lligada de tal manera que pugui ser utilitzada per les màquines - no només per a finalitats d'exposició, sinó per a utilitzar-la en diversos usos... La Web només pot arribar al potencial màxim si es converteix en un lloc on les dades es puguin compartir i processar amb eines automatitzades tant per màquines com per persones. >de W3C Semantic Web Activity Statement

"la Web Semàntica és una extensió de l'actual Web que permetrà trobar, compartir i combinar la informació més fàcilment... Meta final - el disseny tecnològic que permeti l'intercanvi global de coneixement assistit per màquines" >de 'The Semantic Web' per Eric Miller, W3C Semantic Web Activity Lead. WWW2002, Maig 2002

visió de la web semàntica:

> la web semàntica, per eric miller
maig 2002
www2002 w3c track (en anglès)

> berners-lee: preparar-se ara per a la següent generació de web
per c. aaley. boston.internet, 19 d'abril, 2002
és el mateix repte que en el seu moment vam afrontar amb la web: convertir la visió en realitat (en anglès)

> el fundador de la web busca la simplicitat
per a. weber. software development magazine. juny 2001
identificadors globals únics, clau per a la semàntica i els serveis en les web (en anglès)

> serà la web semàntica el següent èxit de berners-lee?
per eric van der vlist. xmlhack, 4 de maig, 2001
un informe de www10. sobre els escèptics de la web semàntica (en anglès)

> encara no està fet, diu berners-lee
per edd dumbill. o'reilly network, 2 de maig, 2001
sobre les declaracions de berners-lee a www10 (en anglès)

> la web semàntica
per t. berners-lee, j. hendler, o. lassila. scientific american, maig 2001
nova forma de contingut web comprensible per a ordinadors desencadenarà una revolució (en anglès)

> arquitectura de la web des de 50.000 peus d'alçada
per tim berners-lee. setembre 1998
panoràmica d'alt nivell sobre l'arquitectura de la world wide web (en anglès)

>>> googleja'l!


  

^    
>web de primera generació vs. web de segona generació
 

una chimpanzé fammella adulta  construint el seu niu a dalt d'una palmera

 

Característica

Primera Generació Web

Segona Generació Web

 

llenguatge principal

HTML

XML

 

forma i estructura

documents no estructurats

documents estructurats

 

semàntica

implícita semantica

etiquetat explícit (metadata, Web Semàntica)

 

relació entre contingut i forma

HTML = fusió de forma i contingut

estructura en capes de forma i contingut: XML + transformació (p.e., XSL) a HTML, WML, PDF, o d'altres formats

 

editabilitat

documents estàtics

documents dinàmics

 

descomponibilitat i and recomponibilitat

llocs web monolítics, independents

bricolotage (agregació), sindicació, reasignació de continguts

 

interactivitat

unidireccional, mitjà de difusió

bidireccional, web editable

 

audiències

per a consum per a humans

per a consum per a humans i ordinadors (p.e., serveis web)

 

control de producció

centralitzades

descentralitzades (peer-to-peer P2P)

>basat en 'The sea change of the Web: What is the Second-Generation, Semantic Web?' per Raymond Yee, IST‹Interactive University Berkeley Computing & Communications, Vol. 11, N. 4 (tardor 2001)

 


  

^    
>el format rdf, element constructiu de la web semàntica
 

"la web semàntica és un espai conceptual d'informació en el qual els recursos identificats per URIs (Identificador Universal de Recursos) es poden ser processats per màquines. Funciona mitjançant els principis de 'comprensió parcial' i d''inferència' (podent deduir nous coneixements a partir de dades ja enteses), i per tant, de llur evolució i la transformació. Atès que els URIs s'estan utilitzant per a representar els recursos, els sistemes poden créixer sobre una base global descentralitzada, similar als sistemes de documentació del hypertext en els primers temps de la WWW.

"una vegada que s'assigna un URI a les dades, poden aleshores ser esmentades per qualsevol, i com a tals, es poden construir relacions complexes i intricades, consultades i processades. En la base d'aquest pla hi ha l'esperança que la gent comenci a publicar dades en RDF (Resource Description Framework o Marc de Descripció de Recursos)... En general, XML RDF és el format elegit per a la web semàntica... Sembla que hi ha una petita confusió entre la gent sobre la diferència entre RDF i la Web Semàntica. RDF és simplement un model i format de dades que permet a la gent crear dades llegibles per una màquina. La Web Semàntica serà construïda amb aquesta estructura de dades. Per tant, quan es publica alguna cosa en RDF, no s'està creant necessàriament una part de la web semàntica, sinó que s'està posant les dades a disposició dels processadors semàntics de la web, si això significa alguna cosa... El principi de la web semàntica és realment molt bàsic - dades llegibles per la màquina, base global.

"L'esquema RDF i el DAML, el Darpa Agent Markup Language (+OIL. Ontology Interchange Language), són dos llenguatges RDF de nivell bàsic molt importants. Entre els dos, permeten la gent definir noves aplicacions sobre el RDF d'una manera estructurada i interoperativa... els llenguatges ontològics i inferents són un pas més enllà, i proporcionen encara més potència. Es poden crear termes inversos, termes transitius, equivalències, tipus de dades, unions, interseccions, i així successivament... " >de 'The semantic web, taking form' per Sean B. Palmer, Semantic Web Agreement Group, juny 2001

evolució de la web semàntica:

> w3c publica la recomanació per al marc de descripció de recursos (rdf)
introdueix el model per a definir i organitzar la informació
24 de febrer, 1999 (en anglès)

organitzacions relacionades amb la web semàntica:

> w3c semantic web
activitat sobre la web semàntica del w3c (en anglès)

> semantic web org
comunitat d'investigació sobre la web semàntica (en anglès)

publicar dades rdf a la web:

> dublin core metadata initiative
fòrum obert per als estàndards de metadades online interoperables (en anglès)

> prism
estàndards de publicació per a metadades per a la indústria (en anglès)

> rdf site summary
rss 1,0: el nou format de sindicació (en anglès)

> xmlnews
xml i la indústria de la comunicació informativa (en anglès)

 


  

^    
>cap a una nova política de la propietat intel·lectual
 

"Una raó per la qual és necessària una nova política de la propietat intel·lectual és que el copyright afecta ara a tothom. Els avanços en tecnologia d'informació i xarxes digitals permeten que cadascun de nosaltres es converteixi en editor... Com que la infracció individual del copyright és tan difícil de vigilar en un entorn de xarxa distribuïda, els propietaris de copyright persegueixen cada vegada més les tecnologies que podem permetre aquesta infracció... La Hollings' Consumer Broadband i la Digital Television Promotion Act signarien els reproductors digitals d'ús comú i de codi obert... La innovació i la competència serien sufocades si sistemes assignats per manament es convertissin en la llei... James Boyle ha polemitzat sobre una nova política de la propietat intel·lectual en el seu assaig 'Environmentalism for the Net'. Aquest assaig precisa que en els anys 50 no existia el concepte de 'medi ambient'. Les companyies de la fusta i l'explotació minera pensaven que la legislació referent a qüestions sobre recursos naturals només els afectaven a ells i van afavorir polítiques que en ocasions van produir erosió i contaminació que van assecar corrents d'aigua i llacs, i que van exterminar espècies aquàtiques i terrestres. va haver de passar un temps perquè els ornitòlegs i els caçadors (així com la societat en general) s'adonessin que tenien un interès comú en la preservació de la naturalesa. Junts van inventar el concepte de medi ambient, i aquest concepte va permetre que un moviment polític de gran abast protegís la natura. El que es necessita és un moviment similar per a protegir els interessos intangibles que tots tenim en un entorn d'informació obert, en un domini públic robust, i en una llei equilibrada de propietat intel·lectual".>de 'Toward a New Politics of Intellectual Property' per Pamela Samuelson, speak at WWW2002, 10 de maig, 2002.

política de patents:

> l consorci de la world wide web publica una nova proposta sobre
política de patents

26 de febrer, 2002 (en anglès)

> arxiu de comentaris del públic rebuts pel w3c
(en anglès)

> grup de treball del w3c sobre política de patents
(en anglès)

> informació relacionada del w3c
(en anglès)

 

       ^

w3c semantic web
<http://www.w3.org/2001/sw/>

>font

tim berners-lee
<http://www.w3.org/People/Berners-Lee/>

the semantic web
per eric miller. www2002, maig 2002
<http://www.w3.org/2002/Talks/www2002-w3ct-swintro-em/>

berners-lee: prepare for next-gen web now
per c. aaley boston.internet.com, 19 d'abril, 2002
<http://boston.internet.com/news/article/0,1928,2001_1012781,00.html>

web founder seeks simplicity
per a. weber. software development magazine. juny 2001
<http://www.sdgnews.com/sd2001es_006/sd2001es_006.htm>

semantic web to be berners-lee's second success?
per eric van der vlist. xmlhack, 4 de maig, 2001
<http://www.xmlhack.com/read.php?item=1200&v=1>

not done yet, says berners-lee
per edd dumbill. o'reilly network, 2 de maig, 2001
<http://www.oreillynet.com/pub/wlg/287>

semantic web
per t. berners-lee, j. hendler, o. lassila. scientific american, maig 2001
<http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=00048144-10D2-1C70-84A9809EC588EF21&catID=2>

web architecture from 50,000 feet
per tim berners-lee. setembre 1998
<http://www.w3.org/DesignIssues/Architecture.html>

w3c issues recommendation for resource description framework (rdf)
<http://www.w3.org/Press/1999/RDF-REC>

semantic web org
<http://www.semanticweb.org/>

dublin core metadata initiative
<http://dublincore.org/>

prism
<http://www.prismstandard.org/about/>

rdf site summary
<http://www.webreference.com/perl/tutorial/rss1/>

xmlnews
<http://www.xmlnews.org/>

Toward a New Politics of Intellectual Property'
per Pamela Samuelson, speak at WWW2002, maig 10, 2002
<http://www2002.org/speaker-abstracts.html#samuelson>

w3c releases new draft of patent policy. febrer 26, 2002
<http://www.w3.org/2002/02/pp-update-pressrelease.html.en>

w3c patent policy working group
<http://www.w3.org/TR/2002/WD-patent-policy-20020226/>

background information from w3C
<http://www.w3.org/2001/08/patentnews>

archive of public comments received by w3c
<http://lists.w3.org/Archives/Public/www-patentpolicy-comment/>

>referències

la cirera es una drapa
un fruit fresc amb un fort i únic pinyol que conté la llavor
<http://straddle3.net/lexigrafik/>

>grafik
> comparteix aquest document amb un amic

el teu nom :

email amic :


comentari :


 
Nota: El teu nom, i el correu del teu amic, sol s'utilitzaran per a transferir aquest document; no es mantindrà cap registre. Si desitges afegir diversos correus electrònics, separa'ls amb una coma.
  
> agraïm tot comentari a context@straddle3.net <
> sèries context

2002
> weblogs
>
la ciencia: domíni públic
>
computació estètica
>
llibre 'information arts'

2001.
>
ground zero, 911 keys [en]
> esdeveniments estiu 2001 [es]
> telescopi de neutrinos operatiu [es]
> signatures of the invisible [es]
> investigació sobre l'emoció [es]
> i-poetry, 2001 [es]
> 4rt dia internacional del navegador [es]
> tecnologia i evolució [es]
> col·lisió [es]
> inauguració de sarai [es]
> diy [do it yourself] [es]
> l'enigma de la consciència [es]
> 010101: art en temps tecnològics [es]

2000.
>
seti@home status [es]
> final de l'accelerador lep en el cern [es]
> isea, simpósium sobre art electrònic [es]
> nous dominis genèrics [es]
> judici contra "leonardo" [es]
> iss, expedició 1 [es]
> digital angel [es]
> primers premis al llibre electrònic [es]
> premi nobel de física 2000 [es]
> gravity zero, projecte de dansa [es]
> net.congestion 2000 [es]
> copy.cult and the original si(g)n [es]


anota el teu i-mail i t'avisarem de les actualitzacions

 

:: subscriu-te


Google

arxius context tota la Xarxa
La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes. Per a això es necessita d'una Esfera Pública innovadora - declaració de Seattle
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
 
02
http://straddle3.net/context/02/020619_semantic.ca.html